• Братоев и Борисов RSS
 • Братоев и Борисов във Facebook
 • Братоев и Борисов в Twitter

Категория А1:
а) мотоциклети с работен обем на двигателя не повече от 125 куб.см, с максимална мощност не повече от 11 кВ и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,1 кВ/кг;
б) триколесни моторни превозни средства с мощност, която не превишава 15 кВ;

Лице с правоспособност за категория „А1” има право да управлява:
а) мотоциклети с работен обем на двигателя не повече от 125 куб.см, с максимална мощност не повече от 11 кВ и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,1 кВ/кг;
б) триколесни моторни превозни средства с мощност, която не превишава 15 кВ.

Лице с права за управление на МПС от категория „А1” има право да управлява и МПС от категория „АМ”.

Надграждайки придобитите за категория “А1” знания, умения и поведение, чрез съответното за категорията обучение и след успешното полагане на съответните изпити, може да се придобие правоспособност за управление на МПС от категориите „А2”, „А”, „В1”, „В” и „Т” (колесен трактор или трамвайна мотриса).

Придобитата правоспособност за управление на МПС от категория „А1” дава възможност за задоволяване на лични потребности и за професионална реализация, чрез заемане на длъжности, изискващи притежаването на тази правоспособност.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ А1
Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А1” трябва:

 • Да е на възраст не по-малко от 16 години.
 • Да е завършил най-малко основно образование. Лицата, придобили документ за завършено основно образование след 26.09.2017г., могат да кандидатстват за издаване на СУМПС след завършване на Х клас.
 • Да отговаря на изискванията за физическа годност (медицинско свидетелство).

При започване на обучението кандидатът трябва да е на възраст не по-малко от 15 години и 9 месеца.

Курсът за придобиване на правоспособност категория „А1” е разделен на две части:
– теоретическо обучение – 36 часа „Безопасност на движението”, 4 часа „Общо устройство на мотоциклета” и полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ;
– практическо обучение – 20 учебни часа на мотоциклет Ямаха Вираго (125 куб.см). Обучението се провежда на полигон и в градски условия.

Категория А2
Мотоциклети с мощност, която не превишава 35 кВ, и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,2 кВ/кг, като удвоената реална мощност не е по-голяма от нетната мощност на двигателя.

Лице с права за управление на МПС от категория „А2” има право да управлява и МПС от категория „АМ”.

Надграждайки придобитите за категория „А2” знания, умения и поведение, чрез съответното за категорията обучение и след успешното полагане на съответните изпити, може да се придобие правоспособност за управление на МПС от категориите „А”, „В1”, „В” и „Т” (колесен трактор или трамвайна мотриса).

Придобитата правоспособност за управление на МПС от категория „А2” дава възможност за задоволяване на лични потребности и за професионална реализация, чрез заемане на длъжности, изискващи притежаването на тази правоспособност.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ A2
Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А2” трябва:

 • Да е на възраст не по-малко от 18 години.
 • Да е завършил най-малко основно образование. Лицата, придобили документ за завършено основно образование след 26.09.2017г., могат да кандидатстват за издаване на СУМПС след завършване на Х клас.
 • Да отговаря на изискванията за физическа годност (медицинско свидетелство).

При започване на обучението кандидатът трябва да е на възраст не по-малко от 17 години и 9 месеца.

Курсът за придобиване на правоспособност категория „А2” е разделен на две части:
– ако имате правоспособност от категория „В”, се преминава обучение в размер на 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”;
– за лица без правоспособност – 36 часа „Безопасност на движението”, 4 часа „Общо устройство на мотоциклета” и полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ
– практическо обучение – 20 учебни часа на мотоциклет Кавазаки (499 куб.см). Обучението се провежда на полигон и в градски условия.

Категория А:
Мотоциклети и триколесни МПС с мощност над 15 кВ:
а) мотоциклети – двуколесни превозни средства без кош (категория L3е) или с кош (категория L4е), с двигател с работен обем над 50 куб.см, ако е с вътрешно горене, и/или с конструктивна максимална скорост, по-висока от 45 км/ч;
б) триколесни моторни средства – превозни средства с три симетрично разположени колела (категория L5e), с двигател с работен обем над 50 куб.см, ако е с вътрешно горене, и/или с конструктивна максимална скорост, по-висока от 45 км/ч.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ A
Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А” трябва:

 • Да е на възраст не по-малко от 24 години или:
  • 21 години за придобиване на правоспособност за триколесни МПС с мощност, превишаваща 15 кВ;
  • 20 години, когато кандидатът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория „А2” от не по-малко от две години;
 • Да е завършил най-малко основно образование. Лицата, придобили документ за завършено основно образование след 26.09.2017г., могат да кандидатстват за издаване на СУМПС след завършване на Х клас.
 • Да отговаря на изискванията за физическа годност (медицинско свидетелство).

При започване на обучението кандидатът трябва да е на възраст, както следва:
– не по-малко от 23 години и 9 месеца или:
а) 20 години и 9 месеца за придобиване на правоспособност за триколесни МПС с мощност, превишаваща 15 кВ;
б) 19 години и 9 месеца, когато кандидатът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория „А2” от не по-малко от две години.

2.1. Лице с правоспособност за категория „А” има право да управлява мотоциклет – двуколесно превозно средство без кош (категория L3e) или с кош (категория L4e), което има двигател с работен обем над 50 cм3, ако е с вътрешно горене, и/или с конструктивна максимална скорост, по-висока от 45 км/ч, както са определени съответно в чл.149, ал.1, т.1, букви „е“ и „з“ ЗДвП; Към тази категория се отнасят и МПС с три симетрично разположени колела (категория L5e), с двигател с работен обем над 50 куб.cм, ако е с вътрешно горене, и/или с конструктивна максимална скорост, по-висока от 45 км/ч, както са определени в чл.149, ал.1, т.1, буква „к“ ЗДвП.
2.2. Лице с права за управление на МПС от категория „А” има право да управлява и МПС от категория „АМ”.
2.3. Надграждайки придобитите за категория „А” знания, умения и поведение, чрез съответното за категорията обучение и след успешното полагане на съответните изпити, може да се придобие правоспособност за управление на МПС от категориите „В1”, „В” и „Т” (колесен трактор или трамвайна мотриса).

Курсът за придобиване на правоспособност категория „А” е разделен на две части:
– теоретично обучение – 4 часа “Общо устройство на мотоциклета”;
– практическо обучение – 20 учебни часа на мотоциклет Кавазаки ЕР 6Ф (650 куб.см). Обучението се провежда на полигон и в градски условия.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБУЧЕНИЕТО НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА:
1. Теоретичното обучение не може да надвишава 6 учебни часа за денонощие.
2. Практическото обучението по модула ПО “Управление на МПС” не може да надвишава 2 учебни часа за денонощие.
3. Продължителността на учебните часове е както следва:
а) за теоретичното обучение – 45 минути, като се осигурява време за почивка между часовете, минимум 10 минути; допуска се обучението да се организира на учебни блокове с продължителност от 2 учебни часа;
б) за практическото обучение – 50 минути.

От определената продължителност на учебния час за практическо обучение до 10 минути общо се използват за встъпителен /уводен/ и за заключителен инструктаж. Във встъпителния инструктаж преподавателят въвежда обучавания в съдържанието на групата умения, които трябва да се формират. В заключителния инструктаж преподавателят анализира работата на обучавания и посочва допуснатите грешки.

Кандидат, загубил правоспособността си за управление на МПС по реда на чл.157, ал.4 ЗДвП, подлежи на изследване за психологическа годност. Ако при това изследване се установи, че не отговаря на изискванията, определени с Наредба № 36, той не се допуска до обучение.

Когато по време на обучението или при изпита се установят признаци, че кандидатът за придобиване на правоспособност не отговаря на изискванията на Наредба № 36 и Наредбата по чл.152а ЗДвП, кандидатът трябва да премине съответно психологическо изследване или медицински преглед. Когато се установи, че кандидатът не отговаря на изискванията, обучението се прекратява или той не се допуска до изпит.

261 коментара


 1. Георги Митев каза:

  Здравейте.Ноември месец правя 20 години и имам B категория от почти 2 години.Искам да изкарам книжка за мотор и се чудя дали мога да изкарам направо А2 и дали е удачно(нямам опит в управлението на мотор).Има ли разлика в цената на курсовете за А1 и А2 и каква е.Благодаря предварително.

  • Братоев и Борисов каза:

   Здравей Георги,
   да, можеш да изкараш курс за кат.А2.
   Няма разлика в цената за кат.А1 и А2 (след като кандидата притежава кат.В).
   Цената е 450 лв. с включени изпитни такси + застраховка.
   Поздрави.

 2. Илиян Илиев каза:

  Здравейте,
  Можете ли да ми дадете информация, колко парички излиза курса за А кат. ? Аз съм на 24 години и имам кат.Б от близо 6 години. Благодаря предварително!

  • Братоев и Борисов каза:

   Здравейте г-н Илиев,
   курса за кат.А е на цена 450 лв. Цената включва обучение, изпитни такси и застраховка злополука.
   Поздрави.

 3. Илия Анев каза:

  Здравейте,имам категории „B“ и „C“ и сам на 21 години.Може ли направо да карам курса за категория „А“ ?? Благодаря..

  • Братоев и Борисов каза:

   Здравей Илия,
   за да изкараш курс за кат.А, трябва да си навършил 24 години. Сега (на 21 години) можеш да изкараш кат.А1 или кат.А2.
   Поздрави.

 4. Димитър каза:

  Здр-те Имам успешно положен изпит на кат А2 Но не съм го отбелязал в книжката въпроса ми е тече ли ми стажа който е 2 години за кат А . От кога започва да тече от датата на придобиване или от датата на отбелязване в книжката. Поздрави

  • Братоев и Борисов каза:

   Здравей Димитър,
   в свидетелството ти за управление се записва датата на придобиване на категорията (датата на изпитния протокол).
   Поздрави.

 5. Иван каза:

  Здравейте каква е общата цена на А1 категория ?

  • Братоев и Борисов каза:

   Здравей Иван,
   590 лв. с включени изпитни такси и застраховка злополука – това е цена без правоспособност за кат.В.
   Поздрави.

 6. Касим каза:

  Здравейте, кои са най-близките термини за кат. А. Имам навършени 24 и кат. В

  • Братоев и Борисов каза:

   Здравей Касим,
   за какви термини ни питаш? Ако имаш предвид кога има откриване на курс за кат.А в най-близки срокове, това е 13.10.2014 г.
   Поздрави.

 7. Петя Иванова каза:

  Здравейте, имам категория В и искам да изкарам курс категория А. На 26 години съм, но книжката ми е издадена в България преди 8 години, а сега е сменена с норвежка, т. е. не притежавам българска. Мога ли с нея да изкарам курса в България? Благодаря Ви предварително!

  • Братоев и Борисов каза:

   Здравей Петя,
   да, можеш да изкараш курса в България.
   Поздрави.

 8. Касим каза:

  Здравейте, да точно това имах предвид. А кога е следващия след 13.10.2014? Колко време трае и кога има изпит(в моя случай май само по практека?). Понеже ще си дойда в Русе спец. само за това бих искал да планирам времето си ……Благодаря.
  Поздрави

  • Братоев и Борисов каза:

   Здравей Касим,
   следващо откриване на курс за кат.А е на 27.10.2014г. (всяка четна седмица в понеделник има откриване на групи за категориите).
   Имай предвид че все пак сме зависими от времето, ако вали дъжд или сняг, обучение и изпити не се провеждат! Така че няма как да се ангажираме със срокове за обучението.
   В най-добрия случай, обучението ще бъде с продължителност 2 седмици, а след това трябва да те явим и на изпит пред ДАИ.
   Датите за изпит се определят от ДАИ. Не се знаят предварително, но пак напомняме, че важен фактор е времето!
   Поздрави.

 9. Николай каза:

  Здравейте,искам да се запиша за категория А2,но документите ми за основно образование са далеч от мен.Има ли някаква възможност да доставя някакви документи за завършен 11-ти клас или за настоящ 12 вместо основното образование?

  • Братоев и Борисов каза:

   Здравей Николай,
   без документ за завършено основно образование, няма как да те запишем за курс.
   Изискването по Наредба е кандидатите да притежава диплома или свидетелство за завършено основно образование.
   Поздрави.

 10. Тодор каза:

  Вярно ли е ,че след придобиване не су мпс от кат. ‘С’ в документа се отразяват в + още 3 кат. : А1, С1 и Ткт ?

  • Братоев и Борисов каза:

   Здравей Тодор,
   след придобиване на кат.С в книжката се отразяват: В, АМ,С, С1 и Ткт.
   Кат.А1 не се отразява. Тя се придобива с отделен курс.
   Поздрави.

Пишете на кирилица!

Коментари, написани неграмотно и на латиница, няма да бъдат одобрявани.