Четвъртък, 21 януари 2021
 • Братоев и Борисов RSS
 • Братоев и Борисов във Facebook
 • Братоев и Борисов в Twitter
 • Братоев и Борисов в Google+

Водач с правоспособност за категория „В” има право да управлява моторни превозни средства с допустима максимална маса, която не превишава 3500 кг, проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници плюс водача; моторните превозни средства от тази категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, която не надвишава 750 кг, при условие че допустимата максимална маса на състава не превишава 4250 кг.
Шофьор с права за управление на МПС от категория „В” има право да управлява и МПС от категория „АМ”.

Изисквания към кандидата за започване на обучението:

 • Да има навършени 17 години и 9 месеца. Три месеца преди навършване на 18 години, желаещите могат да бъдат включени в курс и да започнат обучението си. На изпит по управление могат да се явят при навършване на 18 год.
 • Да е завършил най-малко основно образование. Лицата, придобили документ за завършено основно образование след 26.09.2017г., могат да кандидатстват за издаване на СУМПС след завършване на Х клас.
 • Да отговаря на изискванията за физическа годност (медицинско свидетелство).

Курсът за придобиване на правоспособност категория „В” е разделен на две части:

 • Теоретично обучение
 • Практическо обучение

Теоретичното обучение включва два модула – „Безопасност на движението по пътищата” и „Общо устройство на автомобила”, с обща продължителност 40 учебни часа.

Практическото обучение е 31 учебни часа. Провежда се в удобно за кандидата време. Началните часове от обучението се провеждат на полигон, а след това – управление в населено и извън населено място. Между 18-ти и 22-ри учебен час се провежда междинен изпит, а след 31-вия учебен час – вътрешен изпит. След успешно положен вътрешен изпит, на кандидата се издава удостоверение за допускане до практически изпит.

Надграждайки придобитите за категория „В” знания, умения и поведение, чрез съответното за категорията обучение, и след успешното полагане на съответните изпити, може да се придобие правоспособност за управление на МПС от категориите „А” и ”С”.

63 коментара


 1. Ели каза:

  Здравейте, няма да Ви упрекна,ако не ми отговорите, но е ясно,кога се подават сигнали с пътепоказатели, но ме питаха, кога не е задължително да се подава сигнал с пътепоказател? и кога не се спира на знак STOP, след като водача е длъжен да спре и да пропусне движещите се с предимство?

  • Братоев и Борисов каза:

   Здравей Ели,
   в ЗДвП е записано: всяка една маневра трябва да бъде сигнализирана. Сигналът се подава преди започване на маневрата, а се прекратява непосредствено след приключването й (чл.26).
   Знакът „СТОП“ винаги изисква водачите да спрат, преди да преминат през кръстовището! Няма изключение да не се спира!
   Поздрави.