Петък, 24 януари 2020
 • Братоев и Борисов RSS
 • Братоев и Борисов във Facebook
 • Братоев и Борисов в Twitter
 • Братоев и Борисов в Google+

Категория А1:
а) мотоциклети с работен обем на двигателя не повече от 125 куб.см, с максимална мощност не повече от 11 кВ и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,1 кВ/кг;
б) триколесни моторни превозни средства с мощност, която не превишава 15 кВ;

Лице с правоспособност за категория „А1” има право да управлява:
а) мотоциклети с работен обем на двигателя не повече от 125 куб.см, с максимална мощност не повече от 11 кВ и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,1 кВ/кг;
б) триколесни моторни превозни средства с мощност, която не превишава 15 кВ.

Лице с права за управление на МПС от категория „А1” има право да управлява и МПС от категория „АМ”.
Надграждайки придобитите за категория “А1” знания, умения и поведение, чрез съответното за категорията обучение и след успешното полагане на съответните изпити, може да се придобие правоспособност за управление на МПС от категориите „А2”, „А”, „В1”, „В” и „Т” (колесен трактор или трамвайна мотриса).
Придобитата правоспособност за управление на МПС от категория „А1” дава възможност за задоволяване на лични потребности и за професионална реализация, чрез заемане на длъжности, изискващи притежаването на тази правоспособност.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ А1
Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А1” трябва:

 • Да е на възраст не по-малко от 16 години.
 • Да е завършил най-малко основно образование. Лицата, придобили документ за завършено основно образование след 26.09.2017г., могат да кандидатстват за издаване на СУМПС след завършване на Х клас.
 • Да отговаря на изискванията за физическа годност (медицинско свидетелство).

При започване на обучението кандидатът трябва да е на възраст не по-малко от 15 години и 9 месеца.

Курсът за придобиване на правоспособност категория „А1” е разделен на две части:
– теоретическо обучение – 36 часа „Безопасност на движението”, 4 часа „Общо устройство на мотоциклета” и полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ;
– практическо обучение – 20 учебни часа на мотоциклет Ямаха Вираго (125 куб.см). Обучението се провежда на полигон и в градски условия.

Категория А2
Мотоциклети с мощност, която не превишава 35 кВ, и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,2 кВ/кг, като удвоената реална мощност не е по-голяма от нетната мощност на двигателя.

Лице с права за управление на МПС от категория „А2” има право да управлява и МПС от категория „АМ”.
Надграждайки придобитите за категория „А2” знания, умения и поведение, чрез съответното за категорията обучение и след успешното полагане на съответните изпити, може да се придобие правоспособност за управление на МПС от категориите „А”, „В1”, „В” и „Т” (колесен трактор или трамвайна мотриса).
Придобитата правоспособност за управление на МПС от категория „А2” дава възможност за задоволяване на лични потребности и за професионална реализация, чрез заемане на длъжности, изискващи притежаването на тази правоспособност.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ A2
Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А2” трябва:

 • Да е на възраст не по-малко от 18 години.
 • Да е завършил най-малко основно образование. Лицата, придобили документ за завършено основно образование след 26.09.2017г., могат да кандидатстват за издаване на СУМПС след завършване на Х клас.
 • Да отговаря на изискванията за физическа годност (медицинско свидетелство).

При започване на обучението кандидатът трябва да е на възраст не по-малко от 17 години и 9 месеца.

Курсът за придобиване на правоспособност категория „А2” е разделен на две части:
– ако имате правоспособност от категория „В”, се преминава обучение в размер на 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”;
– за лица без правоспособност – 36 часа „Безопасност на движението”, 4 часа „Общо устройство на мотоциклета” и полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ
– практическо обучение – 20 учебни часа на мотоциклет Кавазаки (499 куб.см). Обучението се провежда на полигон и в градски условия.

Категория А:
Мотоциклети и триколесни МПС с мощност над 15 кВ:
а) мотоциклети – двуколесни превозни средства без кош (категория L3е) или с кош (категория L4е), с двигател с работен обем над 50 куб.см, ако е с вътрешно горене, и/или с конструктивна максимална скорост, по-висока от 45 км/ч;
б) триколесни моторни средства – превозни средства с три симетрично разположени колела (категория L5e), с двигател с работен обем над 50 куб.см, ако е с вътрешно горене, и/или с конструктивна максимална скорост, по-висока от 45 км/ч.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ A
Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А” трябва:

 • Да е на възраст не по-малко от 24 години или:
  • 21 години за придобиване на правоспособност за триколесни МПС с мощност, превишаваща 15 кВ;
  • 20 години, когато кандидатът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория „А2” от не по-малко от две години;
 • Да е завършил най-малко основно образование. Лицата, придобили документ за завършено основно образование след 26.09.2017г., могат да кандидатстват за издаване на СУМПС след завършване на Х клас.
 • Да отговаря на изискванията за физическа годност (медицинско свидетелство).

При започване на обучението кандидатът трябва да е на възраст, както следва:
– не по-малко от 23 години и 9 месеца или:
а) 20 години и 9 месеца за придобиване на правоспособност за триколесни МПС с мощност, превишаваща 15 кВ;
б) 19 години и 9 месеца, когато кандидатът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория „А2” от не по-малко от две години.

2.1. Лице с правоспособност за категория „А” има право да управлява мотоциклет – двуколесно превозно средство без кош (категория L3e) или с кош (категория L4e), което има двигател с работен обем над 50 cм3, ако е с вътрешно горене, и/или с конструктивна максимална скорост, по-висока от 45 км/ч, както са определени съответно в чл.149, ал.1, т.1, букви „е“ и „з“ ЗДвП; Към тази категория се отнасят и МПС с три симетрично разположени колела (категория L5e), с двигател с работен обем над 50 куб.cм, ако е с вътрешно горене, и/или с конструктивна максимална скорост, по-висока от 45 км/ч, както са определени в чл.149, ал.1, т.1, буква „к“ ЗДвП.
2.2. Лице с права за управление на МПС от категория „А” има право да управлява и МПС от категория „АМ”.
2.3. Надграждайки придобитите за категория „А” знания, умения и поведение, чрез съответното за категорията обучение и след успешното полагане на съответните изпити, може да се придобие правоспособност за управление на МПС от категориите „В1”, „В” и „Т” (колесен трактор или трамвайна мотриса).

Курсът за придобиване на правоспособност категория „А” е разделен на две части:
– теоретично обучение – 4 часа “Общо устройство на мотоциклета”;
– практическо обучение – 20 учебни часа на мотоциклет Ямаха TДM (850 куб.см). Обучението се провежда на полигон и в градски условия.

Кандидат, загубил правоспособността си за управление на МПС по реда на чл.157, ал.4 ЗДвП, подлежи на изследване за психологическа годност. Ако при това изследване се установи, че не отговаря на изискванията, определени с Наредба № 36, той не се допуска до обучение.

Когато по време на обучението или при изпита се установят признаци, че кандидатът за придобиване на правоспособност не отговаря на изискванията на Наредба № 36 и Наредбата по чл.152а ЗДвП, кандидатът трябва да премине съответно психологическо изследване или медицински преглед. Когато се установи, че кандидатът не отговаря на изискванията, обучението се прекратява или той не се допуска до изпит.

261 коментара


 1. Константин каза:

  На 19 съм имам Б категория от 1 година ще държа ли изпит пак по теория или само практика ако е да колко време най бързо и колко пари ще е всичко благодаря предварително а и последно каква категория мога да изкарам 🙂

  • Братоев и Борисов каза:

   Здравей Константин,
   за коя категория питаш? Напиши си точно въпроса!
   Поздрави.

 2. gogo каза:

  Колко струва А2 категория и А1

  • Братоев и Борисов каза:

   Здравей Гого,
   цената за кат.А1 и кат.А2, когато нямаш правоспособност кат.В е 590 лв. с включени изпитни такси и застраховка живот. Цената за кат.А1 и кат.А2, когато притежаваш кат.В е 450 лв.
   Поздрави.

 3. Димитър Стоилов каза:

  Здравейте!Имам категория „C“ и другите съответстващи категории.Колко ще ми струва категория „А“?

  • Братоев и Борисов каза:

   Здравейте Димитър,
   кат.А е на цена 450 лв. с включени изпитни такси и застраховка живот.
   Поздрави.

 4. Ивайло каза:

  Здравейте! Имам въпрос относно категория А1 а той е следният:
  Ако имам категорията А1 а моят мотор е 125 кубиков, но с повече от 15кс. (11КВ), какви глоби могат ми бъдат наложени?
  Също може ли да се изкара само категория А1 без А2 и каква ще бъде цената?

  • Братоев и Борисов каза:

   Здравей Ивайло,
   глоба от 100 лв. до 300 лв. и спиране от движение на МПС за срок от 1 месец (на собственика).
   Да, можеш да изкараш кат.А1. Кат.А1 и кат.А2 са две отделни категории.
   Поздрави.

 5. Виолина Ташкова каза:

  Аз съм на 22г. и притежавам кат.В. Мога ли да започна направо кат.А?

  • Братоев и Борисов каза:

   Здравей Виолина,
   не, не можеш да изкараш кат.А на 22 години. Изискването към кандидатите е навършени 24 години.
   Можеш да изкараш кат.А1 или кат.А2.
   Поздрави.

 6. иван каза:

  здравейте,искам да попитам възможно ли е да изкарам кат А,ако нямам преди това никакво свидетелство за управления на МПС,тряабва ли да се минава през всичките „стъпала“ А1 ,А2 и т.н.

  • Братоев и Борисов каза:

   Здравей Иван,
   можеш да изкараш кат.А и без свидетелство за управление, но трябва да имаш навършени 24 години. Няма да преминаваш през другите категории.
   Поздрави.

 7. Мартин каза:

  Здравейте , колко струва курса за А1 + всички допълнителни такси за изпити и застраховки ?

 8. Марин каза:

  Може ли да караш мотор с 41кс. с А1 ако не как могат да разберат, че е по мощен в документи ли и колко пари е глобата

  • Братоев и Борисов каза:

   Здравей Марин,
   с кат.А1 можеш да управляваш мотоциклет до 125 куб., мощност до 11 kW (до 14.96 к.с.) и отношение мощност/тегло до 0,1 kW/kg.
   КАТ имат справочник и винаги могат да си направят справка, за да проверят дали мотоциклетът отговаря на категорията, която притежавате в свидетелството си за управление.
   Глобите варират от 100 до 300 лв. и един месец спиране от движение на МПС (на собственика на МПС).
   Поздрави.

 9. добрев каза:

  Прочетох по горните запитвания и ми стана ясно че за А категория трябва да имаш 24 години.Ако може да ми обясните тази аномалия как през 2008 година когато бях на 22 изкарах А категория и в момента никаде книжката не пише А1 или А2, а си пише А категория до сега съм си карал мотори над тия там параметри за киловатите и то без никав проблем. И 6те трябва ли да се явявам на някви изпити.

  • Братоев и Борисов каза:

   Здравейте г-н Добрев,
   тези „аномалии“ ги пише в ЗДвП и са във сила от 19.01.2013 г.
   Вашето свидетелство за управление е правено преди тези изменения и затова не са отбелязани кат.А1 и кат.А2, но това не значи, че нямате правата да управлявате тези категории.
   Няма да преминавате други изпити.
   Поздрави.

 10. Kalin каза:

  Може ли да се кара мотор с кат.А1 50cc 18к.с. и колко ще ми струва само кат.A1 ?

  • Братоев и Борисов каза:

   Здравей Калин,
   с кат.А1, можеш да управляваш мотоциклет до 125 куб., мощност до 11 kW (до 14.96 к.с.)и отношение мощност/тегло до 0,1 kW/kg.
   Ако нямаш правоспособност кат.В, цената на курса е 590 лв. с включени изпитни такси и застраховка „злополука“.
   Поздрави.