Нормативна уредба : Автошкола "Братоев и Борисов" Русе
Вторник, 29 септември 2020
  • Братоев и Борисов RSS
  • Братоев и Борисов във Facebook
  • Братоев и Борисов в Twitter
  • Братоев и Борисов в Google+

Нормативна уредба

ВАЖНО: Правоспособност на водачите на пътни превозни средства

Във връзка с промените на ЗДвП, обнародвани в ДВ, бр. 54 от 2010г., чл. 150а(2) и чл. 151, влизащи в сила от 19.01.2013г.:

До края
Автошкола Братоев и Борисов

Нарушение Контролни точки Лишаване от правоуправление Глоба (лв.) Чл. от ЗДвП Превишаване на максимално разрешените скорости 1. Превишаване на разрешената максимална скорост в населено място: 182 (1) а) с 10 км/ч 20 б) от 11 до 20 км/ч 50 в) от 21 до 30 км/ч 100 г) от 31 до 40 км/ч 200 д) над […]

До края
Автошкола Братоев и Борисов

В сила от 17.09.1999 г. Обн. ДВ. бр.82 от 17 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.11 от 31 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.99 от 11 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.92 от 18 Ноември 2005г., изм. […]

До края
Автошкола Братоев и Борисов

Издадена от Министерството на транспорта Обн. ДВ. бр.101 от 23 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.50 от 20 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.95 от 21 Ноември 2000г., изм. ДВ. бр.36 от 12 Април 2001г., изм. ДВ. бр.8 от 22 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.40 от 19 Април 2002г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Ноември 2002г., изм. […]

До края
Автошкола Братоев и Борисов

Издадена от министерство на транспорта и съобщенията Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази наредба определя изискванията към специалната подготовка и личностните качества на водачите на моторни превозни средства (МПС) от категориите и подкатегориите по чл. 150а от Закона за движението по пътищата (ЗДвП). Чл. 2. Водачите на […]

До края

Страница 1 от 21 2