• Братоев и Борисов RSS
  • Братоев и Борисов във Facebook
  • Братоев и Борисов в Twitter

Санкциите и наказанията, предвидени в Закона за движение по пътищата и Наказателния кодекс, имат за цел превенция и недопускане на нарушения, които могат да доведат до тежки пътнотранспортни произшествия със загинали и ранени. Водачите, както и обществото като цяло, трябва да бъдат добре информирани за последствията, произтичащи от техните действия или бездействия.

На интернет портала на Министерството на вътрешните работи можете да проверите онлайн дали имате наложени санкции – за повече информация натиснете тук.

При заплащане на глоба в законоустановения срок, наложена с електронен фиш, който не е обжалван, се дължи 70% от нейния размер.

Нарушение Контролни точки Лишаване от правоуправление Глоба (лв.) Чл. от ЗДвП
1. Превишаване на разрешената максимална скорост в населено място: 182 (1)
а) с 10 км/ч 20
б) от 11 до 20 км/ч 50
в) от 21 до 30 км/ч 100
г) от 31 до 40 км/ч 400
д) над 40 км/ч 600
е) над 50 км/ч 12 3 месеца 700
За всеки следващи 5 км/ч превишаване над 50 км/ч глобата се увеличава с 50 лв.
2. Превишаване на разрешената максимална скорост извън населено място: 182 (2)
а) с 10 км/ч 20
б) от 11 км/ч до 20 км/ч 50
в) от 21 до 30 км/ч 100
г) от 31 до 40 км/ч 300
д) от 41 до 50 км/ч 400
е) над 50 км/ч 600
За всеки следващи 5 км/ч превишаване над 50 км/ч глобата се увеличава с 50 лв.
3. Превишаване на разрешената максимална скорост от водач на МПС за обществен превоз на пътници и опасни товари: 182 (3)
а) с 10 км/ч 20
б) от 11 до 20 км/ч 50
в) от 21 до 30 км/ч 150
г) от 31 до 40 км/ч 500
д) от 41 до 50 км/ч 800
е) над 50 км/ч 12 3 месеца 1000
За всеки следващи 5 км/ч превишаване над 50 км/ч глобата се увеличава с 50 лв.
4. За повторно нарушение по т.1, подт. а), б), в), г), д), т.2 и т.3, подт. а), б), в), г) и д) предвидената за съответното нарушение глоба в двоен размер 182 (4)
5. За повторно нарушение по т.1 е) и т. 3 е) 3 месеца 182 (4)
6. За системно нарушение с над 31 км/ч 6 масеца 182 (5)
7. Превишаване на максимално разрешената скорост в населено място над 50 km/h при управление на МПС от водач, когато е и негов собственик временно спиране от движение на МПС за 1 месец 171.2 „л“
Нарушение Контролни точки Лишаване от правоуправление Глоба (лв.) Чл. от ЗДвП
1. Управление на МПС, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта:
a) над 0,5 на хиляда до 0,8 на хиляда включително 10 6 месеца 500 174 (1)
б) над 0,8 на хиляда до 1,2 на хиляда включително 1 година 1000
2. Нарушението по т.1 е извършено повторно 15 от 1 година до 3 години от 1000 до 2000 174 (2)
3. Отказ на водача да му бъде извършена проверка с техническо средство и/или с тест за установяване концентрацията на алкохол и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози или неизпълнение на предписание за изследване с доказателствен анализатор (стационарен дрегер) или мед. лабораторно изследване на концентрацията на алкохол в кръвта и/или наркотични вещества или техни аналози. 12 2 години 2000 174 (3)
4. Допускане или представяне управлението на МПС на лице, употребило алкохол (над 0,5 на хиляда) и/или наркотични вещества или техни аналози от 100 до 300 177 (1) 3 „б“
5. Управление на МПС от водач, когато е и негов собственик, след употреба на алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда и/или наркотични вещества или техни аналози прекратяване на регистрацията на ППС от 6 месеца до 1 година; отнемат се табелите с регистрационен номер и част 2 на свидетелството за регистрация на ППС 171.2а „б“
6. Отказ на водач, когато е и собственик на управляваното МПС, да му бъде извършена проверка с техническо средство и/или с тест за установяване концентрацията на алкохол и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози или неизпълнение на предписание за изследване с доказателствен анализатор (стационарен дрегер) или мед. лабораторно изследване на концентрацията на алкохол в кръвта и/или наркотични вещества или техни аналози. прекратяване на регистрацията на ППС от 6 месеца до 1 година отнемат се табелите с регистрационен номер и част 2 на свидетелството за регистрация на ППС 171.2а „б“
Шофирането със съдържание на алкохол в кръвта от над 1,2 промила не е административно нарушение, а престъпление. Освен глобата, ще бъдете и подведени под наказателна отговорност.
Предвидени наказания по Наказателния кодекс
7. Управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, установено по надлежния ред лишаване от свобода от 1 до 3 години от 200 до 1000 343б (1) от Наказателния кодекс
8. Управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, установено по надлежния ред, след осъждане с влязла в сила присъда по т.7 лишаване от свобода от 1 до 5 години от 500 до 1500 343б (2) от Наказателния кодекс
9. Управление на МПС след употреба на наркотични вещества или техни аналози лишаване от свобода от 1 до 3 години от 500 до 1500 343б (3) от Наказателния кодекс
10. Повторно нарушение по т. 9 лишаване от свобода от 1 до 5 години от 500 до 1500 343б (4) от Наказателния кодекс
Нарушение Контролни точки Лишаване от правоуправление Глоба (лв.) Чл. от ЗДвП
1. Използване на мобилен телефон по време на управление на ППС, освен чрез устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете 6 50 183 (4) 6
Нарушение Контролни точки Лишаване от правоуправление Глоба (лв.) Чл. от ЗДвП
1. Неизпълнение на задължението за използване на колан или носене на каска от водач 6 50 183 (4) 7
2. Водач, превозващ пътник, който не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска 50 183 (4) 7
3. Неизпълнение на задължението за използване на предпазен колан или носене на каска от пътник 50 183 (4) 7
Нарушение Контролни точки Лишаване от правоуправление Глоба (лв.) Чл. от ЗДвП
1. Неправилно преминаване през жп прелез 5 от 20 до 150 180 (1) 3
Нарушение Контролни точки Лишаване от правоуправление Глоба (лв.) Чл. от ЗДвП
1. Неправилно престояване или паркиране и създадена непосредствена опасност за движението от 20 до 150 180 (1) 1
2. Неправилно престояване или паркиране, без да има непосредствена опасност за движението 20 183 (2) 1
3. Неправилно престояване или паркиране в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище 50 183 (4) 8
4. Престояване или паркиране като втори ред в активната лента за движение до спрели МПС по посока на движението 50 183 (4) 9
5. Неспиране на двигателя, когато МПС е в престой или е паркирано, освен ако работата му е необходима за извършване на товарно-разтоварна или друга технологична дейност 50 181.5
6. Паркиране на място, определено за ППС, обслужващо хора с трайни увреждания, или за превозно средство, приспособено и управлявано от тях 200 178 д
7. Паркиране на ППС в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населените места извън разрешените за това места от 50 до 200 178 е
Нарушение Контролни точки Лишаване от правоуправление Глоба (лв.) Чл. от ЗДвП
1. Необозначаване по установения начин (с триъгълник и/или светлини) на принудително спряло на платното за движение ППС, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението 150 179 (1) 1
2. Невземане на мерки за своевременното отстраняване на превозното средство от платното за движение, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението 150 179 (1) 1
3. Ако нарушенията по т.1 и т.2 станат причина за ПТП, но не съставляват престъпление 200 179 (2)
Нарушение Контролни точки Лишаване от правоуправление Глоба (лв.) Чл. от ЗДвП
1. Преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването 8 100 183 (5) 1
3. Нарушението по т.1 е извършено повторно 12 1 месец 200 183 (6)
Нарушение Контролни точки Лишаване от правоуправление Глоба (лв.) Чл. от ЗДвП
1. Неспазване на сигналите на пътните знаци, пътна маркировка и другите средства за сигнализиране, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението 150 179 (1) 5
2. Навлизане след знаци от В1 до В19, забраняващи влизането на съответното ППС 30 183 (3) 5
3. Неспиране на пътен знак “Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!”, независимо дали по напречния път се движат автомобили 8 20 183 (2) 3
4. Движение в забранената посока на еднопосочен път 30 183 (3) 5
5. Управление на МПС по пътна лента, сигнализирана за движение само на пътни превозно средства от редовните линии за обществен превоз на пътници (“BUS” лента), без право на това 50 183 (4) 12
Нарушение Контролни точки Лишаване от правоуправление Глоба (лв.) Чл. от ЗДвП
1. Неспазване правилата за предимство, при създадена непосредствена опасност за движението 150 179 (1) 5
2. Неспазване предимство на друг участник в движението 8 20 183 (2) 3
Нарушение Контролни точки Лишаване от правоуправление Глоба (лв.) Чл. от ЗДвП
1. Неправилно изпреварване, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението 10 150 179 (1) 5
2. Неправилно изпреварване, без да е създадена опасност за движението 30 183 (3) 6
Нарушение Контролни точки Лишаване от правоуправление Глоба (лв.) Чл. от ЗДвП
1. Неспазване на правилата за разминаване или заобикаляне, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението 150 179 (1) 5
Нарушение Контролни точки Лишаване от правоуправление Глоба (лв.) Чл. от ЗДвП
1. Нарушаване на правилата за разположение на ППС върху платното за движение 20 183 (2) 2
2. Нарушаване на правилата за използване на пътното платно, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението от 20 до 150 180 (1) 1
3. Нарушаване на правилата за движение по обособено платно за движение на релсово пътно превозно средство от 20 до 150 180 (1) 3
Нарушение Контролни точки Лишаване от правоуправление Глоба (лв.) Чл. от ЗДвП
1. Неправилно преминаване покрай спирка на превозни средства за обществен превоз на пътници или покрай спиращ или спрял автобус 50 183 (4) 2
2. Неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека 8 100 183 (5) 1
3. Нарушението по т.2 е извършено повторно 12 1 месец 200 183 (6)
Нарушение Контролни точки Лишаване от правоуправление Глоба (лв.) Чл. от ЗДвП
1. Нарушаване на правилата за използване на светлините, при което е създадена непосредствена опасност за движението от 20 до 150 180 (1) 1
2. Поставяне или използване на устройство за подаване на светлинен или звуков сигнал, предвидено за автомобил със специален режим на движение, без да има това право от 1 месец до 6 месеца от 50 до 200 175 (1) 2
3. Нарушението по т.2 е извършено повторно от 1 месец до 1 година от 150 до 300 175 (2)
4. Неправилно използване на звуков сигнал в населено място 10 183 (1) 3
5. Включване на алармена инсталация на МПС, без основателна причина, или сигналите на която наподобяват на тези, подавани от пътните превозни средства със специален режим на движение от 20 до 150 180 (2) 2
Нарушение Контролни точки Лишаване от правоуправление Глоба (лв.) Чл. от ЗДвП
1. Неносене на определените документи – свидетелство за управление, контролен талон, свидетелство за регистрация на управляваното МПС 10 183 (1) 1
2. Неносене на документ за сключена задължителна застраховка “Гражданска отговорност”, но има поставен стикер 10 183 (1) 2
3. Няма поставен валиден стикер и не носи валиден контролен талон за сключена задължителна застраховка “Гражданска отговорност” 50 179 (5)
4. Неносене на определените документи във връзка с извършвания превоз или те не отговарят на съответните изисквания 50 181.3
Нарушение Контролни точки Лишаване от правоуправление Глоба (лв.) Чл. от ЗДвП
1. Управление на МПС след лишаване от това право по съдебен или административен ред от 6 месеца до 1 година отнемат се табелите с регистрационен номер и част 2 на свидетелството за регистрация на ППС от 100 до 300 177 (1) 1, 171.2а „а“
2. Управление на МПС от водач, който е неправоспособен или управление на МПС, за което водачът не притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която принадлежи управляваното от него МПС от 6 месеца до 1 година отнемат се табелите с регистрационен номер и част 2 на свидетелството за регистрация на ППС от 100 до 300 177 (1) 1, 171.2а „а“
3. Управление на МПС след приложена мярка за временно отнемане на свидетелството за управление от 6 месеца до 1 година отнемат се табелите с регистрационен номер и част 2 на свидетелството за регистрация на ППС от 100 до 300 177 (1) 1, 171.2а „а“
4. Управление на МПС след иззето свидетелство за управление поради изчерпани контролни точки от 6 месеца до 1 година отнемат се табелите с регистрационен номер и част 2 на свидетелството за регистрация на ППС от 100 до 300 177 (1) 1, 171.2а „а“
5. Собственик, длъжностно лице или водач, който допуска или предоставя управлението на МПС на лице, за което са валидни обстоятелствата по т. 1, 2, 3 и 4 от 100 до 300 177 (1) 3 „а“
6. При повторно нарушение по т. 1, 2, 3, 4 и 5 от 300 до 1500 177 (5)
7. При повторно нарушение в едногодишен срок по т. 2 и т. 4 или в срока на изтърпяване на наказанието по т. 1 и т. 3 лишаване от свобода до 3 години от 200 до 1200 343в (1), (2), (3) от НК
Нарушение Контролни точки Лишаване от правоуправление Глоба (лв.) Чл. от ЗДвП
1. Отказ на водача да предаде документите си на органите за контрол или осуетяване на извършването на проверката от 1 месец до 6 месеца от 50 до 200 175 (1) 3
2. Отказ на водача да изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението от 1 месец до 6 месеца от 50 до 200 175 (1) 4
3. Нарушението по т.1 и 2 е извършено повторно от 1 месец до 1 година от 150 до 300 175 (2)
Нарушение Контролни точки Лишаване от правоуправление Глоба (лв.) Чл. от ЗДвП
1. Собственик или длъжностно лице, което без уважителни причини не предостави в определения срок превозното средство за технически преглед 50 181.1
2. Управление на технически неизправно ППС при констатирани:
а) незначителни неизправности временно спиране от движение на МПС до отстраняване на неизправността 50 179 (6), 171.2 „а“
б) значителни неизправности временно спиране от движение на МПС до отстраняване на неизправността 200 179 (6), 171.2 „а“
в) опасни неизправности временно спиране от движение на МПС до отстраняване на неизправността 500 179 (6), 171.2 „а“
Нарушение Контролни точки Лишаване от правоуправление Глоба (лв.) Чл. от ЗДвП
1. Управление на МПС с износени или разкъсани гуми 50 183 (4) 5
2. Управление на МПС без гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора, по-малка от 4 мм през периода от 15 ноември до 1 март 50
Нарушение Контролни точки Лишаване от правоуправление Глоба (лв.) Чл. от ЗДвП
1. Управление на МПС, на което табелите с регистрационен номер не са поставени на определените за това места 8 от 1 месец до 6 месеца от 50 до 200 175 (1) 1
2. За повторно нарушение по т.1 от 1 месец до 1 година от 150 до 300 175 (2)
3. Управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер 10 от 6 месеца до 1 година от 200 до 500 175 (3)
4. Управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред лишаване от свобода до 1 година от 500 до 1000 345 (2) от НК
5. За повторно нарушение по т. 3 от 1 година до 2 години от 600 до 1500 175 (4)
6. Неподдържане на регистрационните табели чисти 20 185
7. Използване на табели с регистрационен номер, издадени за друго МПС, или с табели, неиздадени от съответните органи лишаване от свобода до 1 година от 500 до 1000 345 (1) от НК
8. Задължение на праводателя при отчуждаване на регистрирано ППС за съобщаване в определения срок на службата, издала регистрационния му номер, данните на приобретателя от 20 до 150 180 (2) 1
9. Задължение за пререгистрация в едномесечен срок на придобито регистрирано превозно средство в съответната служба за регистрация на ППС 200 177 (6)
10. Неизпълнение на задължението за пререгистрация в двумесечен срок от придобиването на ППС служебно прекратяване на регистрацията на ППС 143 (15)
Нарушение Контролни точки Лишаване от правоуправление Глоба (лв.) Чл. от ЗДвП
1. За управление на спряно от движение МПС или състав от ППС, в който е включено спряно от движение ППС, без разрешение от МВР от 100 до 300 177 (1) 4
Нарушение Контролни точки Лишаване от правоуправление Глоба (лв.) Чл. от ЗДвП
1. Неспазване на задълженията от водач, който е участник в ПТП от 1 месец до 6 месеца от 50 до 200 175 (1) 5
2. При ПТП, в което водач няма участие, отказва необходимото съдействие с МПС от 1 месец до 6 месеца от 50 до 200 175 (1) 6
3. За повторно нарушение по т.1 и т.2 от 1 месец до 1 година от 150 до 300 175 (2)
4. Причиняване на ПТП при движение с несъобразена скорост или неспазване на дистанция, ако деянието не съставлява престъпление 200 179 (2)
5. Водач на ППС, който след превозна злополука, в която има участие, не окаже необходимата помощ на пострадалото лице, която е могъл да му даде без опасност за себе си или за другиго лишаване от свобода до 1 година или пробация 140 от НК
Нарушение Контролни точки Лишаване от правоуправление Глоба (лв.) Чл. от ЗДвП
1. Превоз на пътници над определения брой места 50 181.7
2. Превоз на деца без използване на системи за обезопасяването им 6 50 183 (4) 10
3. Управление на МПС с необозначен по определения ред товар, излизащ отстрани на превозното средство с повече от 0,2 м, а отпред или отзад – с повече от 1 м 20 183 (2) 8
4. Управление на МПС с неукрепен товар съгласно изискванията се наказва с глоба при констатирани:
а) незначителни неизправности при укрепването 1000 177 (4) 3
б) значителни неизправности при укрепването 1500 177 (4) 3
в) опасни неизправности при укрепването 1500 177 (4) 3
5. . Нарушението по т. 4 е извършено повторно от 1000 до 5000 177 (5)
6. Управление на МПС с опасен товар без документ за необходимата професионална компетентност до 6 месеца от 200 до 300 176 (1)
7. Нарушението по т.6 е извършено повторно от 3 месеца до 1 година от 300 до 400 176 (2)
8. Управление на МПС за обществен превоз, повече от законоустановеното работно време 50 181.4
Нарушение Контролни точки Лишаване от правоуправление Глоба (лв.) Чл. от ЗДвП
1. Управление на извънгабаритно ППС без спазване на установения ред от 500 до 3000 177 (3) 1
2. За повторно нарушение по т.1 от 1000 до 5000 177 (5)
Нарушение Контролни точки Лишаване от правоуправление Глоба (лв.) Чл. от ЗДвП
1. Неосигуряване на път за безпрепятствено преминаване на превозно средство, сигнализиращо със специален звуков и светлинен сигнал, или на съпровожданите от него превозни средства 150 179 (1) 6
Нарушение Контролни точки Лишаване от правоуправление Глоба (лв.) Чл. от ЗДвП
1. Изхвърляне, оставяне или разпиляване по пътя на предмети или вещества, които създават опасност за движението 150 179 (1) 2
2. Изхвърляне от превозното средство на предмети или вещества, които замърсяват пътя 30 184 (1) 2
3. В резултат на нарушението по т.2 са причинени вреди на ППС, пътници или други лица 100 184 (5)
Нарушение Контролни точки Лишаване от правоуправление Глоба (лв.) Чл. от ЗДвП
1. Премахване, преместване, повреждане или унищожаване на поставен на пътя пътен знак, без да е създадена опасност за живота или имуществото на трети лица от 100 до 500 177 (2) 2
2. За повторно нарушение по т.1 от 300 до 1500 177 (5)
Нарушение Контролни точки Лишаване от правоуправление Глоба (лв.) Чл. от ЗДвП
1. Преминаване на пешеходец през огражденията от парапети или вериги или неспазване на сигналите на пътните светофари и сигналите на регулировчика 50 184 (2) 1 и 2
2. Пешеходец, нарушил правилата за движение извън случаите по т.1 20 184 (3)
3. Нарушаване на правилата за движение от водач на немоторно ППС, както и от водач на организирана група пешеходци, на впрегнати, товарни или ездитни животни или на стада 30 184 (1) 1
4. Когато в резултат на нарушение по т.1 и т.3 са причинени вреди на ППС, на пътници или на други лица 100 184 (5)
Нарушение Контролни точки Лишаване от правоуправление Глоба (лв.) Чл. от ЗДвП
1. Манипулиране и/или изменение на показанията на километропоказателя на МПС от 2000 до 7000 178 (1) 11
Нарушение Контролни точки Лишаване от правоуправление Глоба (лв.) Чл. от ЗДвП
1. Използване на устройство, смущаващо действието на уредите за измерване на скоростта на движение на МПС 50 181.2
Нарушение Контролни точки Лишаване от правоуправление Глоба (лв.) Чл. от ЗДвП
1. Организиране или участване в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за обществено ползване 1 година 3000 175а (1)
2. Повторно нарушение по т. 1 3 години 5000 175а (2)
3. Собственик на МПС, който допуска, организира или предоставя управлението на МПС на лице за участие в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за обществено ползване временно спиране от движение на МПС за 3 месеца 171.2 „м“
Нарушение Контролни точки Лишаване от правоуправление Глоба (лв.) Чл. от ЗДвП
1. Движение в платното за насрещно движение по автомагистрала и скоростен път, както и нерегламентирано движение в лентата за принудително спиране по автомагистрала 10 3 месеца 1000 178 ж (1)
2. Повторно нарушение по т. 1 12 6 месеца 4000 178 ж (2)

Пишете на кирилица!

Коментари, написани неграмотно и на латиница, няма да бъдат одобрявани.