• Братоев и Борисов RSS
 • Братоев и Борисов във Facebook
 • Братоев и Борисов в Twitter

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗНАНИЯ

Чл. 4. (1) Водачите на МПС трябва да притежават знания за:
1. различните видове пътища и техните характеристики;
2. правилата за движение по пътищата, включително за предимство, забрани и ограничения на скоростта;
3. разпоредбите, отнасящи се до сигнализацията с пътни знаци, светлинни сигнали, пътна маркировка и другите средства, използвани за регулиране на движението по пътищата;
4. основните принципи, свързани с определяне на безопасната дистанция между превозните средства, спирачния път и сцеплението с пътя при различни метеорологични условия, състояние на пътното платно и часове на денонощието;
5. рисковете, свързани с управлението на МПС при различни състояния на пътното платно, и по-специално зависимостта им от метеорологичните условия и различните часове на денонощието;
6. значението за безопасността на движението на бдителността на водача и съобразяването с действията на другите участници в движението;
7. значението за безопасността на движението на психо-моторните функции (усещане, преценка и вземане на решение) и по-специално на времето за реакция и промените в поведението на водача, свързани с въздействието на алкохол, наркотици и медикаменти, емоционални състояния и преумора;
8. рисковете, свързани с характерните особености в поведението на другите участници в движението и особено на най-уязвимите, каквито са децата, лицата с намалени двигателни възможности и велосипедистите;
9. рисковете, свързани с движението по пътищата на различни видове превозни средства и различния обхват на видимостта, която имат техните водачи;
10. изискваните документи във връзка с използването на МПС;
11. предпазните мерки, които трябва да вземат при слизане от превозното средство;
12. основните възли, агрегати и уредби на превозното средство, свързани с безопасността на движението; водачът трябва да знае най-често срещаните технически неизправности по кормилната уредба, спирачната уредба, гумите, фаровете, пътепоказателите, светлоотразителите, огледалата за гледане назад и други, свързани с безопасността на движението;
13. оборудването на МПС във връзка с безопасността на водача и пътниците (използването на обезопасителните колани и оборудването, предназначено за осигуряване безопасността на превозваните деца);
14. факторите за сигурност, свързани с МПС, товара и превозваните пътници;
15. правилата за поведение на водача в случай на пътнотранспортно произшествие – поставяне на предупредителни знаци, съобщаване за произшествието и други действия, и мерките, които трябва да вземат, ако това се налага, за да помогнат на пострадалите при произшествието;
16. правилата за експлоатация на МПС, свързани с опазването на околната среда (оптимална консумация на гориво, ограничаване на вредните емисии).
(2) Изискванията по ал. 1, т. 16 не се отнасят за водачите на МПС от категориите Ттб и Ттм.
(3) Водачите на МПС от категория М трябва да притежават знания и за:
1. рисковете, свързани с управлението на МПС при различни състояния на пътното платно и по-специално елементите на пътя, при които има опасност от подхлъзване;
2. видимост на водачите на двуколесни превозни средства;
3. проверка на състоянието на уредбите и възлите, които имат значение за безопасността на движението (гумите, светлините, уредбата за управление, спирачната уредба, веригата, устройството за звуков сигнал и пътепоказателите);
4. защитното оборудване при управление на мотопед – защитна каска, ръкавици;
5. регулиране на огледалото за гледане назад.
(4) Водачите на МПС от подкатегория A1 и категория А трябва да притежават знания и за:
1. рисковете, свързани с управлението на МПС при различни състояния на пътното платно и по-специално елементите на пътя, при които има опасност от подхлъзване;
2. видимост на водачите на двуколесни превозни средства;
3. основните възли, агрегати и уредби на превозното средство, свързани с безопасността на движението; водачът трябва да знае специфичните технически неизправности, свързани с веригата на мотоциклета;
4. оборудването във връзка с безопасността на водача и пътниците (предпазна екипировка – защитна каска, ръкавици, ботуши, защитно облекло).
(5) Водачите на МПС от подкатегория C1 и категория C трябва да притежават знания и за:
1. правилата относно времето за управление и времето за почивка на водачите;
2. правилата за използването на тахографа;
3. правилата, отнасящи се до превоза на товари – лицензиране, изисквания към водачите (физическа и психологическа годност), задължителни застраховки, гранични формалности, административнонаказателна отговорност;
4. документите, изисквани при превоз на територията на страната и при международен превоз;
5. мерките, които трябва да се предприемат при пътнотранспортно произшествие във връзка с вида и характера на превозвания товар;
6. предпазните мерки при свалянето и смяна на колела;
7. нормите във връзка с теглото и размерите на управляваното превозно средство;
8. ограничители на скоростта;
9. обхвата на видимостта в зависимост от габаритите на МПС;
10. разчитане на пътна карта; планиране на маршрута; електронни системи за навигация;
11. факторите, свързани с вида на товара на превозното средство, които оказват влияние върху безопасността на движението; особености на различните видове товари (опасни товари; живи животни, лесноразваляеми стоки), съоръжения за товарене и разтоварване.
(6) Водачите на МПС от категория C трябва да притежават знания и за:
1. отговорността на водача по отношение на получаването, превоза и доставянето на товара в съответствие с договорените условия;
2. конструкцията и принципа на действие на двигателя, запалителната уредба, горивната уредба, електрообзавеждането на превозното средство;
3. маслата и течностите, използвани в автомобила – охладителни течности, спирачна течност, масла за двигателя и трансмисията и др.;
4. конструкцията и монтажа на автомобилните гуми;
5. принципите на действие на спирачните уредби и устройствата за ограничаване на скоростта и антиблокиращи системи;
6. методите за установяване на неизправност по превозното средство;
7. техническото обслужване на превозното средство.
(7) Водачите на МПС от подкатегория D1 и категория D трябва да притежават знания и за:
1. отговорността на водача при превоза на пътници;
2. проверките преди потегляне, след спиране;
3. видовете автобусни превози;
4. отговорността за превозваните багажи.
(8) Водачите на МПС от категории C+E и D+E трябва да притежават знания и за:
1. общото устройство на ремаркето;
2. конструкцията и принципа на действие на устройства за прикачване – основни елементи, връзки и др.;
3. експлоатацията и техническото обслужване (поддръжка) на устройствата за прикачване.
(9) Водачите на МПС от категория Ттб трябва да притежават знания и за:
1. изискванията към състоянието на контактната мрежа и съоръженията към нея; предпазните средства при работа с контактната мрежа;
2. правилника за техническа експлоатация на тролейбуса;
3. правилата на движение на тролейбуса в депо.
(10) Водачите на МПС от категория Ттм трябва да притежават знания и за:
1. изискванията към състоянието на релсовия път, контактната мрежа и съоръженията към тях;
2. правилника за техническа експлоатация на трамвайни мотриси;
3. правилата за движение на трамвайната мотриса в депо.

Страници: 1 2 3 4

2 коментара


 1. Петрова каза:

  Удостоверение за психологическа годност трябва ли да се подновява на 3 години за превоз на товари за „СОБСТВЕНА СМЕТКА“?

  • Братоев и Борисов каза:

   Здравейте г-жо Петрова,
   удостоверението за психологическа годност на водачите до навършване на 65-годишна възраст е с валидност 3 години, а при навършване на 65-годишна възраст е 1 година. Тези удостоверения трябва да се подновяват преди изтичане на валидността им.
   Поздрави.

Пишете на кирилица!

Коментари, написани неграмотно и на латиница, няма да бъдат одобрявани.