• Братоев и Борисов RSS
 • Братоев и Борисов във Facebook
 • Братоев и Борисов в Twitter

Глава четвърта.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОВЕДЕНИЕТО НА ВОДАЧИТЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Чл. 11. Водачите на МПС трябва да имат следното поведение за безопасно управление:
1. да спазват законовите разпоредби за безопасност на пътното движение;
2. да предвиждат и разпознават опасните ситуации в пътното движение, да преценяват тяхната сериозност и да реагират адекватно при възникването им;
3. да владеят моторното превозно средство, което управляват, така че да не създават опасни ситуации;
4. да установяват техническите неизправности, които застрашават безопасността на движението, и вземат съответните за това мерки;
5. да се съобразяват с всички фактори, които влияят върху неговото поведение, за да осигуряват във всеки момент от управлението на превозното средство условия за максимална сигурност;
6. да не застрашават сигурността на участниците в движението и да бъдат внимателни и предпазливи към уязвимите участници, каквито са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства;
7. да спазват нарежданията на службите за контрол.

Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 152, ал. 1, т. 1 и § 11, ал. 2 от Закона за движението по пътищата.
§ 2. Наредбата отменя раздел трети на глава втора „Изисквания за знания, умения и поведение“ от Наредба № 31 от 1999 г. за изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на МПС (обн., ДВ, бр. 69 от 1999 г.; изм., бр. 2 от 2000 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 9 от 2001 г., бр. 16 от 2002 г., бр. 82 от 2002 г.).

Страници: 1 2 3 4

2 коментара


 1. Петрова каза:

  Удостоверение за психологическа годност трябва ли да се подновява на 3 години за превоз на товари за „СОБСТВЕНА СМЕТКА“?

  • Братоев и Борисов каза:

   Здравейте г-жо Петрова,
   удостоверението за психологическа годност на водачите до навършване на 65-годишна възраст е с валидност 3 години, а при навършване на 65-годишна възраст е 1 година. Тези удостоверения трябва да се подновяват преди изтичане на валидността им.
   Поздрави.

Пишете на кирилица!

Коментари, написани неграмотно и на латиница, няма да бъдат одобрявани.