• Братоев и Борисов RSS
 • Братоев и Борисов във Facebook
 • Братоев и Борисов в Twitter

Глава трета.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА УМЕНИЯ

Чл. 5. (1) Водачите на МПС трябва да притежават умения:
1. да подготвят автомобила и прикаченото към него ремарке (ако има такова) за движение по пътя, като:
а) проверяват състоянието на гумите, фаровете, светлоотразителите, уредбата за управление, спирачната уредба, устройството за звуков сигнал, пътепоказателите и другите устройства, които имат значение за безопасността на движението;
б) извършват необходимото регулиране на седалката;
в) нагласяват огледалото за гледане назад и поставят обезопасителния си колан;
г) проверяват затварянето на вратите;
2. да използват уредите за управление на автомобила – кормилно колело, педалите на газта, на съединителя, на спирачката и лоста за превключване на предавките, като:
а) потеглят плавно както на равен терен, така и при изкачване или спускане по наклони;
б) ускоряват до достигане на подходяща скорост и поддържат необходимата траектория за движение, включително при смяна на предавките;
в) поддържат необходимата траектория и съобразяват скоростта на движение на автомобила при завиване наляво или надясно и при движение в тесни пространства;
г) спират плавно, на определено място (пред определена линия), а когато е необходимо, използват максималните възможности за спиране на автомобила;
д) при движение назад поддържат необходимата траектория и дистанция;
е) при завиване в обратна посока използват движения напред и назад;
ж) паркират автомобила (успоредно, под ъгъл или перпендикулярно на посоката на движение), движейки се напред или назад, на хоризонтален път и при наклон;
3. да използват допълнителното оборудване на автомобила – стъклоумивателното устройство и стъклочистачките, системите за размразяване и изсушаване на стъклата, осветлението и др.
(2) Водачите на МПС трябва да притежават практически опит, който им позволява безопасно:
1. да напускат мястото на паркиране;
2. да заемат съответната пътна лента и се движат със скорост, съобразена с пътната обстановка и трасето на пътя;
3. да поддържат необходимата дистанция между превозните средства;
4. да преминават покрай спрени превозни средства или препятствия по пътя;
5. да се разминават с другите участници в движението, включително и на стеснени участъци от пътя;
6. да изпреварват други превозни средства;
7. да приближават и преминават през кръстовище, включително и такова с кръгово движение, и пътен възел;
8. да приближават и преминават през жп прелез, зоната на спирка на превозните средства за обществен превоз на пътници, пешеходна пътека;
9. да навлизат на автомагистрала, използвайки лентата за ускоряване, и да излизат от автомагистрала, използвайки лентата за забавяне;
10. да променят посоката на движение, завивайки надясно и наляво на кръстовище или при напускане на платното за движение.
Чл. 6. Водачите на МПС от подкатегория А1 и категория A освен уменията, посочени в чл. 5, трябва да умеят и:
1. да използват защитна каска и друго защитно оборудване, предназначено за водачите и пътниците на двуколесни превозни средства;
2. да вдигат мотоциклета на стойка, да свалят мотоциклета от стойката и да го преместват, движейки го до себе си, без пускане в ход на двигателя;
3. да използват уредите за управление на мотоциклета, като пазят равновесие (балансират) при различни скорости и в различни пътни ситуации, включително при ниски скорости, както и при превоз на пътник;
4. да наклоняват мотоциклета при завой;
5. да паркират мотоциклета, като спускат стойката му.
Чл. 7. (1) Водачите на моторни превозни средства от категория В+Е освен уменията, посочени в чл. 5, ал. 1, трябва да умеят и да подготвят автомобила и прикаченото към него ремарке, ако има такова, като:
1. проверяват теглително-прикачното устройство, спирачката и електрическите връзки към ремаркето;
2. проверяват каросерията, затварянето и заключването на вратите (капаците) на товарното помещение, устройството за натоварване и разтоварване, укрепването и осигуряването на товара.
(2) Водачите на МПС от категория В+Е трябва да притежават и практически опит, който им позволява безопасно:
1. да прикачват и откачват ремаркето и автомобила;
2. да извършват движение назад по крива;
3. да паркират безопасно за товарене и разтоварване.
Чл. 8. Водачите на МПС от подкатегории C1+E и D1+E и категории C+E и D+E освен уменията, посочени в чл. 5, ал. 1, трябва да умеят и да откачват и закачват ремаркето или полуремаркето от теглещото моторно превозно средство (влекача), като:
1. проверяват състоянието на прикачното устройство;
2. проверяват състоянието на спирачната уредба на ремаркето;
3. проверяват състоянието на електрообзавеждането на ремаркето.
Чл. 9. Водачите на МПС от категории Ттб освен уменията, посочени в чл. 5, ал. 1, трябва да умеят и:
1. да използват различните спирачни уредби;
2. да приспособяват траекторията на движение на тролейбуса при завой, като се съобразяват с неговата дължина и надвес;
3. да откачват и закачват токоприемниците от контактната мрежа;
4. да разчитат разписанията за деня (за движение, за технически преглед);
5. да използват предпазните средства при работа с контактната мрежа.
Чл. 10. (1) Водачите на МПС от категории Ттм освен уменията, посочени в чл. 5, ал. 1, трябва да умеят и:
1. да подготвят трамвайната мотриса за безопасно управление, като проверяват изправността на пясъчното устройство и наличието на сух пясък в пясъчниците;
2. да използват органите за управление на трамвайната мотриса като преминава през съоръженията по релсовия път – стрелки, кръстовки, криви;
3. да използват различни спирачни уредби;
4. да управляват трамвайната мотриса при теглене;
5. да използват предпазните средства при работа с контактната мрежа.
(2) Водачите на моторни превозни средства от категория Ттм трябва да притежават и практически опит, който им позволява при управление безопасно:
1. да напускат депото;
2. да поддържат необходимата дистанция;
3. да се разминават с други участници в движението;
4. да приближават и преминават през кръстовище, жп прелез, тунел;
5. да променят посоката на движение, завивайки надясно и наляво на кръстовище;
6. да преминават през криви, изолатори, други мрежи, стрелки с ръчно и автоматично задвижване.

Страници: 1 2 3 4

2 коментара


 1. Петрова каза:

  Удостоверение за психологическа годност трябва ли да се подновява на 3 години за превоз на товари за „СОБСТВЕНА СМЕТКА“?

  • Братоев и Борисов каза:

   Здравейте г-жо Петрова,
   удостоверението за психологическа годност на водачите до навършване на 65-годишна възраст е с валидност 3 години, а при навършване на 65-годишна възраст е 1 година. Тези удостоверения трябва да се подновяват преди изтичане на валидността им.
   Поздрави.

Пишете на кирилица!

Коментари, написани неграмотно и на латиница, няма да бъдат одобрявани.