• Братоев и Борисов RSS
  • Братоев и Борисов във Facebook
  • Братоев и Борисов в Twitter

Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА
ВОДАЧИ НА МПС (ОТМ. – ДВ, БР. 82 ОТ 2002 Г.)

Чл. 14. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.)
Чл. 15. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.)
Чл. 16. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.)
Чл. 17. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.)
Чл. 18. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.)
Чл. 19. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.)
Чл. 20. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.)
Чл. 21. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.)
Чл. 22. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.)

Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО (ОТМ. – ДВ, БР. 82 ОТ 2002 Г.)

Чл. 23. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.)
Чл. 24. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.)
Чл. 25. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.)
Чл. 26. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.)
Чл. 27. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.)
Чл. 28. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.) 4
Чл. 29. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.)
Чл. 30. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.)
Чл. 31. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.)

Страници: 1 2 3 4 5

Пишете на кирилица!

Коментари, написани неграмотно и на латиница, няма да бъдат одобрявани.