• Братоев и Борисов RSS
  • Братоев и Борисов във Facebook
  • Братоев и Борисов в Twitter

Глава пета.
ИЗПИТИ (ОТМ. – ДВ, БР. 42 ОТ 2004 Г.)

Раздел I.
Общи положения (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 32. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 33. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 34. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 35. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 36. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 37. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Раздел II.
Изпитна документация (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 38. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 39. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 40. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Раздел III.
Изпитни комисии (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 41. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 42. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 43. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 44. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.) 5

Раздел IV.
Организация и ред за провеждане на изпита (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 45. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 46. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 47. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 48. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 49. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 50. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 51. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 52. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 53. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 54. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 55. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Глава шеста.
КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл. 56. Контролът по прилагането на тази наредба се осъществява от инспекторатите по
образованието в съответните областни административни центрове и регионалните отдели на ДАИ към Министерството на транспорта.
Чл. 57. Контролните органи проверяват лицата по чл. 4, получили разрешение за обучение на водачи, за законосъобразността на тяхната дейност, за състоянието на материалната база, за изпълнението на учебните програми и съставят актове за установяване на административни нарушения.

Страници: 1 2 3 4 5

Пишете на кирилица!

Коментари, написани неграмотно и на латиница, няма да бъдат одобрявани.